Privacybeleid

Priad-autosleutels.com
Telefoon: 033 – 257 00 95
E-mail: info@priad-autosleutels.com

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van priad-autosleutels-com onderdeel van Priad autosleutels. U dient zich ervan bewust te zijn dat Priad autosleutels niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Priad autosleutels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

De website van priad-autosleutels-com maakt gebruik van gangbare cookies.

 • EU cookie law. Deze cookie zorgt ervoor dat je niet steeds de cookie-melding te zien krijgt. Deze cookie gebruikt het ip-adres om te onthouden of je deze cookiemelding al geaccepteerd hebt in de afgelopen 6 maanden.
 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk opdat de website werkt

 • Tag Manager. De Tagmanager is een soort meta-cookie. Een Tagmanager verzamelt niets.
  In plaats van allemaal kleine stukjes code voor cookies die de sitesnelheid vertragen plaats je een tagmanager. Je plaatst dus een code in plaats van vele codes. De tagmanager fungeert dan vervolgens als een soort doorgeefluik voor de cookies die wel wat verzamelen, zoals onderstaande cookies.
 • Google Analytics. Dit is een meetsysteem. Door middel van het ip-adres kunnen we zien welke sites je bezoekt op de website en welke niet. Hierdoor kunnen we de content op de website beter toesnijden op de bezoekers van de website. De gegevens worden gedeeld met Google, met wie een bewerkersovereenkomst is afgesloten. Afhankelijk van uw instellingen bij Google, kan Google gebruikt je browsegegevens gebruiken om je toegesneden advertenties te kunnen laten zien, in plaats van irritante en / of ongewenste advertenties waar je niets mee kunt. Dit gaat buiten ons om.
  Meer informatie over de security van bewerker Google:

  • https://www.google.com/cloud/security/gdpr/
  • https://www.google.nl/policies/privacy/partners/
 • Google remarketing. Deze cookie maakt gebruik van het ip-adres. Als je op onze website geweest bent, biedt ons dat de mogelijkheid je onze site nogmaals onder de aandacht te brengen voor het geval je het webadres vergeten bent. Een ip-adres valt niet onder prive-gegevevens in het kader van GDPR, doordat deze niet naar een persoon zijn te herleiden.

Uw gegevens

Hoe komen wij aan je gegevens:

 • Gevraagde gegevens bij aanschaf van één van onze producten
 • Als je gegevens achterlaat teneinde informatie te krijgen.
 • Automatisch verzamelde gegevens. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens en ook niet tot persoonsgegevens terug te voeren.

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • de dienst uit te kunnen voeren
 • het product te kunnen leveren
 • om contact op te nemen
 • je middels persoonlijk schrijven, danwel een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van ontwikkelingen
 • om de factuur te kunnen sturen

Wanneer je e-mail of andere berichten naar priad-autosleutels-com verstuurd, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms is dat van belang voor de bedrijfsvoering, soms is dat wettelijk verplicht.

Soms wordt u gevraagd naar aanvullende gegevens die relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden of de afgenomen dienst aan u te leveren.

Delen van persoonsgegevens door Priad Autosleutels met derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de Priad autosleutels dit expliciet met u overeenkomt, in het kader van normale werkzaamheden en / of door kennisgeving middels deze privacy policy. Onder normale werkzaamheden vallen (niet uitputtend):hosting, online marketing, websitebeheer, beheer van revieuws, psp, verzending, administratie.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om minimaal eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 • In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
 • Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
 • U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Wij berekenen zowel de vergoeding van diensten van derden als de door ons bestede tijd aan u door.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Priad Autosleutels in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Priad Autosleutels. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Disclaimer

Algemeen
De inhoud van de websites van Priad autosleutels zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Priad autosleutels aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Priad autosleutels is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

In het kader van de AVG heeft Priad autosleutels een uitgebreide protocol ter bescherming van persoonsgegevens. Desgewenst en indien van toepassing kan in overleg dit protocol op afspraak ten kantore worden ingezien.

Originele sleutels en logo’s.
Via de dealers van automerken kun je een compleet nieuwe originele autosleutel kopen / bestellen. Zij repareren echter geen autosleutels.
Wij repareren wel autosleutels en wij verkopen onderdelen waarmee je zelf de autosleutel kunt repareren. Dit kan dus niet anders dan met niet-originele onderdelen. Deze onderdelen zijn door ons met zorg geselecteerd op kwaliteit.

Dus hoewel wij nieuwe onderdelen zonder logo aanleveren bent u wel verzekerd van goed materiaal bij aankoop en goed werkende sleutels bij reparatie.

Chat openen
1
Vragen / opmerkingen? Chat met ons!
Goedendag, dit is Jacquelien van priad-autosleutels.com. Hoe kan ik je helpen?