Klantenservice Priad Autosleutels te Nijkerk

Bereikbaar op 033 – 257 00 95 of 0031 (0)6 112 67 406

Hoe kan ik een account aanmaken?

Account aanmaken is ideaal voor garagebedrijven of terug kerende klanten. Het voordeel is dat u terug kunt kijken wat er voorheen besteld is. U kunt de factuur digitaal downloaden en u kunt de handleiding van het product raadplegen.

U kunt een account aanmaken door bij “Mijn account” te registreren met een email en wachtwoord. Na het registreren kunt u inloggen met u naam of email en wachtwoord.

Zonder account kunt u gewoon bestellen!!
De handleiding van het bestelde product wordt ook via de bevestigingsmail verzonden.

Wat is een afstandsbediening?

De afstandsbediening is een elektrisch circuit op de printplaat in de behuizing waarmee de portieren (en soms de kofferdeksel) op afstand geopend en gesloten kunnen worden. De afstandsbediening heeft een batterij nodig. Het systeem van de afstandsbediening is volledig onafhankelijk van de transponder die ook vaak in de behuizingen van moderne auto’s is geplaatst.

Wat is een behuizing?:

Met de aanduiding: “behuizing” wordt op deze website het kunststof “huis” bedoeld waarin zicht de elektronica bevindt. Soms is daar ook het klapmechanisme van een sleutel in geplaatst. Er worden ook andere woorden gebruikt om deze onderdelen aan te duiden zoals: “hoesjes”, “kastje” en “bekisting”. Al die woorden hebben betrekking op het zelfde onderdeel van de sleutel.

De elektronica overzetten, kan dat?

In veel gevallen wordt er erg gemakkelijk gesproken over het overzetten van de elektronica vanuit een defecte behuizing naar een nieuwe behuizing. Dan worden er aanduidingen gebruikt als: “overzetten en op elkaar drukken en u kunt de sleutel weer gebruiken”.
Dat is veel “te kort door de bocht”. Juist bij het overzetten van de elektronica kunnen er veel fouten worden gemaakt, zoals hele kleine onopvallende delen vergeten over te zetten, het onjuist behandelen/ vast houden en aanraken van de printplaat, het foutief overzetten van een sleutel, het afbreken van over te zetten batterij strookjes en het onherstelbaar beschadigen van een over te zetten transponder. Als die handelingen niet goed of niet in de goede volgorde worden uitgevoerd kan dat schade opleveren en die schade kan zelfs zo groot zijn dat er een compleet nieuwe sleutel moet worden gekocht, die een veelvoud kost van de nieuwe behuizing.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om heel veel behuizingen te leveren met duidelijke Nederlandstalige handleidingen die soms ter verduidelijking zijn aangevuld met foto’s of zelfs in sommige gevallen bestaat uit series foto’s.
Mocht u in een handleiding iets missen, laat ons dat vooral weten zodat de handleidingen nog verder verbeterd kunnen worden.

Wat is een klapsleutels?

Veel moderne auto’s zijn uitgerust met zogenaamde klapsleutels. Kenmerkend voor de klapsleutel is dat de sleutel als deze niet wordt gebruikt in een ruimte van de behuizing kan worden geklapt. Zodra de sleutel gebruikt moet worden, kan op een knop worden gedrukt waarna een klapmechanisme ervoor zorgt dat de sleutel wordt uitgeklapt. De klapmechanismes willen na verloop van tijd nog wel eens kapot gaan. Als dat klapmechanisme in een afzonderlijk sleutelstuk zit, kan worden volstaan met het vervangen van dat sleutelstuk; vaak moet dan ook de transponder worden overgezet. In sommige gevallen moet zelfs de gehele behuizing worden vernieuwd om weer een goed werkend klapmechanisme te krijgen.

Wat is een microswitch?

De microswitch op de printplaat zorgt ervoor dat het IC op de printplaat een signaal krijgt waardoor de zender kan worden aangestuurd. Als deze switch niet goed functioneert dan zal u afstandsbediening vaak weigeren wat erg hinderlijk is. Er zijn veel verschillende microswitches. De meeste hebben wij standaard op voorraad.

Vervangen jullie ook de batterij?

Bij veel behuizingen worden nieuwe batterijen van goede kwaliteit geleverd. De gedachte daarachter is dat het vervangen van een batterij makkelijk kan leiden tot nieuwe beschadigingen van een behuizing. Door de batterij gelijk met de behuizing te vervangen, is er voorlopig geen reden meer om de behuizing weer open te maken.

Wat is de printplaat?

De printplaat is het – meestal – groene plaatje in de sleutel dat de elektronica bevat voor de afstandsbediening dus voor het openen en sluiten van portieren en kofferdeksels. Onder de knoppen van de behuizing die u indrukt, zitten drukknopjes. Dat zijn de op de printplaat gesoldeerde microswitches die in verschillende vormen voorkomen. Het langdurig gebruik van een beschadigende of slechte behuizing is vaak de oorzaak van defecte microswitches.
Soms is er op de printplaat ook een koperen wikkeling geplaatst. Deze zorgt voor de communicatie tussen de auto en sleutel waardoor u kunt starten. Dit is een bijzonder kwetsbaar onderdeel.

Wat betekent het programmeren van een sleutel?

U zult op deze website vaak het begrip “programmeren” tegen komen. Daarmee wordt bedoeld dat de afstandbediening van en de transponder in een gekochte sleutel moeten worden geprogrammeerd op uw auto voordat ze met de elektronica van uw auto kunnen communiceren. Daarvoor is vaak merkgebonden software nodig zodat u daarvoor in veel gevallen naar de dealer moet of naar een (garage)bedrijf dat beschikt over de benodigde software.
In sommige gevallen kunt u de afstandbediening en soms ook de startblokkering zelf programmeren. Die situaties zijn merk, type en bouwjaar afhankelijk en worden bij de te kopen sleutel vermeld. U ontvangt dan met de sleutel de daarvoor benodigde Nederlandstalige handleidingen aan de hand waarvan u de vereiste handelingen kunt uitvoeren.
Andere termen die voor programmeren gangbaar zijn, zijn: inleren en inlezen. Gebruikte transponders kunnen vrijwel nooit opnieuw geprogrammeerd worden. Daarom worden sleutels geleverd met nieuwe transponders.

Hoe stuur ik mijn autosleutel op voor reparatie?

Na het “bestellen” van een reparatieservice dient u de sleutel/klapsleutel/afstandsbediening of beide goed verpakt (bij voorkeur in een enveloppe met luchtkussens) wij adviseren de sleutel aangetekend te versturen naar: Priad, Postbus 24, 3860 AA Nijkerk GLD, Nederland. In de enveloppe graag een briefje met uw bestel nr. en het probleem van de sleutel. Als u de sleutel opstuurt zonder dat u een bestelling heeft geplaatst dan graag even uw adres- en mailgegevens en een probleem omschrijving bijvoegen. Indien u zonder bestelling de sleutel opstuurt, graag de sleutel aanmelden via ons contactformulier.

Wat zijn de onderdelen van een autosleutel?

  • Aanslag: de aanslag is een uitsteeksel op de baard van de sleutel. De aanslag zorgt er voor dat de sleutel tot de juiste diepte in het (contactslot) slot gestoken wordt.
  • Baard: de baard is het deel van de sleutel dat in het sleutelgat gestoken wordt.
  • Blanke sleutel: een blanke sleutel is een sleutel zonder insnijdingen. Een blanke sleutel moet nog geslepen worden voordat deze gebruikt deze kan worden. Elke blanke sleutel heeft een eigen unieke profielcode. Een nieuwe sleutel moet dezelfde basisvormen hebben dat de sleutel die hij moet gaan vervangen of waarop hij een aanvulling is.
  • Insnijding: een inslijping in de baard van de sleutel. Bij een traditionele sleutel is voor elke insnijding de afstand naar de aanslag en de diepte gespecificeerd.Originele sleutel: een sleutel geleverd door de voertuigfabrikant zelf. Men spreekt ook wel van een OEM sleutel (original equipement manufacturer).
  • Profielcode: de profielcode is een code die de vorm van de baard specificeert. De profielcode specificeert niet de insnijdingen. Men zou de profielcode kunnen beschouwen als het sleutel artikelnummer of het sleutelmodel. Elke fabrikant gebruikt eigen profielcodes. De profielcode is meestal een combinatie van cijfers en letters en wordt tijdens de productie van de sleutel aangebracht (de code zit al in de stempel/mal). De profielcode staat op de sleutelkop en steekt boven het metaaloppervlak uit. Op niet elke sleutel is een profielcode aanwezig. Karakters die zijn ingegraveerd, ingekrast of ingeslagen geven meestal geen profielcode aan.
  • Punt: de punt is het deel van de sleutel dat bij gebruik als eerste in het slot verdwijnt.
  • Slijpen: het aanbrengen van de insnijdingen in de sleutel. Het slijpen kan aan de hand van een reeds geslepen sleutel: sleutelduplicatie. Ook kan het aan de hand van het sleutelnummer.
  • Sleutelnummer: het sleutelnummer is een code van de fabrikant en specificeert welke sleutel bij het slot hoort. Het sleutelnummer specificeert dus niet alleen welke blanke sleutel gebruikt moet worden, maar zelfs ook hoe die blanke sleutel geslepen moet worden. Aan de hand het sleutelnummer kan een sleutel vervaardigd worden die gebruiksklaar is. Het sleutelnummer bestaat uit cijfers en letters of alleen cijfers.
  • Tweezijdig geslepen: een tweezijdig geslepen sleutel heeft insnijdingen aan beide kanten van de baard. Vrijwel altijd is de sleutel aan beide zijden hetzelfde ingeslepen, men kan de sleutel dan ook “op de kop” in het sleutelgat steken. Veel sleutel van moderne auto’s zoals VW, Audi, Seat, Skoda, BMW en Fiat en andere merken zijn tweezijdig geslepen.

Wat is synchronisatie?

Het kan voorkomen dat na de reparatie u sleutel moet worden aangemeld op u auto. Wij noemen dit een synchronisatie. U krijgt van ons een handleiding naar aanleiding van het door u opgegeven: merk, type, en bouwjaar van de auto. Via een paar handelingen kunt u dit vrij simpel zelf doen.

Wat is een transponder?

Een transponder is een stukje elektronica dat een bepaalde boodschap uitzendt, als reactie op een “bekrachtiging”. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). De transponder is altijd dicht bij de sleutel geplaatst waardoor hij ook dicht bij het contactslot zit als de sleutel daarin wordt gestoken.

Als de auto op contact wordt gezet ontstaat er – door een antennenring om het contactslot – rond dat contactslot een elektromagnetische veld dat de transponder bekrachtigt waardoor hij een signaal uitzendt dat door de elektronica van de auto wordt “vertaald”. Als die communicatie lukt kan de auto worden gestart. Dat alles gebeurt tijdens het plaatsen van de sleutel in het contactslot en het omdraaien van de sleutel om de auto te starten. Het gebruik van transponders moet diefstallen van auto’s tegengaan.

Er zijn veel soorten transponders; veel van die soorten zijn op voorraad. We hebben apparatuur om transponders uit lezen om vast te stellen welke transponder in een nieuwe sleutel voor een auto moet worden geplaatst. Voorbeelden van transponders zijn glas transponders en keramische transponders.

Wat is een transpondersleutel?:

De transpondersleutel, die in de auto-industrie wordt toegepast, is een sleutel waar een elektronische transponder in de kop van de sleutel is geplaatst. De transpondersleutel ook wel chipsleutel of elektronische sleutel genoemd, heeft naast de chip ook een mechanisch gedeelte ( de baard) die de klavieren (of plaatjes) van het slot bedient. Het mechanische gedeelte van de transpondersleutel moet gelijktijdig met het elektronisch gedeelte van de sleutel moeten overeenkomen met het slot en de elektronica van de auto voordat er gestart kan worden. Die overeenstemming wordt pas bereikt als de sleutel geslepen is en de transponder voor die specifieke auto is geprogrammeerd.

Hoeveel kost verzending?:

De meeste sleuteldelen worden verzonden in enveloppen met zogenaamde lucht gevulde kussens. Deze enveloppen geven een goede bescherming voor het te verzenden materiaal.
Meer dan 90% van de verzending vindt plaats op basis van normale frankering. De verzendkosten zijn daarop gebaseerd. Bij hogere bedragen gaat onze voorkeur uit naar aangetekende verzending. De keus daarvoor moet u echter zelf maken. Als u kiest voor normale frankering is een verzending niet verzekerd. U bent zelf verantwoordelijk voor die keuze. Voor beschadiging en/of vermissing van producten tijdens de verzending kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld.

Chat openen
1
Vragen / opmerkingen? Chat met ons!
Goedendag, dit is Jacquelien van priad-autosleutels.com. Hoe kan ik je helpen?